Frederikssundsvej 80B, 4. sal - 2400 København NV.

Tlf.: 38 10 20 81​ | Fax: 38 14 41 89 | E-mail: info@rtgklinik.dk

​Apparatur og Kvalitetssikring

Patienttilfredshed

Alle klinikkens ansatte vil gøre deres bedste for, at du får en både professionel og omsorgsfuld patientoplevelse. Vores motto er, at "alle skal ha en god oplevelse ved at besøge Røntgen & Ultralyd". Ved den seneste undersøgelse af patienttilfredshed (maj 2017) blev dette heldigvis bekræftet - du kan se resultatet af undersøgelsen her: Se vores klinikrapport 2017: Klik her. Se vores kommentarrapport 2017: Klik her.

Apparatur

Vi anvender kun nyere røntgenapparatur og ultralydskannere fra anerkendte producenter

Klinikken følger Sundhedsstyrelsesn bekendtgørelse nr. 975 fra 1998, som omhandler medicinske røntgenanlæg. Klinikkens ansvarlige fysiker er Klaus Lund (via firmaet Skanray)

Akkreditering

Klinikken er oktober 2020 blevet akkrediteret (godkendt uden bemærkninger) i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM - 2. runde) efter et sæt specifikke standarder udarbejdet i tæt samarbejde mellem FAPS, IKAS og Danske Regioner. Klik her.

​​

Databeskyttelse og privatlivspolitik for patienter: Klik her.

Utilsigtede hændelser

Både patienter og pårørende har mulighed for at indberette utilsigtede hændelser.

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed kan du indrapportere utilsigtede hændelser: Klik her. 

En utilsigtet hændelse kan defineres som en patients eller/og pårørendes oplevelse af, at noget ikke er forløbet som forventet. Formålet med at rapportere sådanne hændelser er, at sundhedsvæsenet kan lære deraf. 

Klager over den sundhedsfaglige behandling

Ved klager over den sundhedsfaglige behandling henvises til deres Styrelsen for Patientklager: Klik her.

Hvis du ønsker at klage.

Erstatning for behandlingsskader

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning kaldet Patienterstatningen.

Ordningen dækker, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Ordningen dækker også lægemiddelskader.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. Det er gratis at anmelde en sag til Patienterstatningen.

Ordningen gælder for skader, der er sket efter d. 1. juli 1992, og erstatningen skal overstige 10.000 kr.

Er skaden sket før 1. januar 2004 dækkes kun fysiske skader.

Fra d. 1. januar 2008 gælder der nye forældelsesfrister for erstatning for behandlingsskader. Forældelsesfristen ændres fra 5 år til 3 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor man fik eller burde have fået kendskab til skaden.

Den 3-årige forældelsesregel gælder principielt også for skader, der er indtrådt i 2007. Der gælder dog den undtagelse, at skader sket i 2007 tidligst forældes den 1. januar 2011.

Konsekvensen af lovændringen er således, at alle skader indtrådt i 2007 forældes 3 år efter kendskabet til skaden, dog tidligst den 1. januar 2011. Skader indtrådt den 1. januar 2008 eller senere forældes 3 år efter kendskabet. Skader indtrådt før den 1. januar 2007 forældes fortsat 5 år efter kendskabet.

Der gælder fortsat en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadens indtræden. Denne frist giver også patienter, der først sent har fået kendskab til skaden, en mulighed for at anmelde sagen til Patientforsikringen.

Du kan læse mere om Patienterstatningen på deres hjemmeside, hvor du også kan downloade anmeldelsesskemaer: Klik her.

Kontaktinformation

​Røntgen & Ultralyd

Frederikssundsvej 80B, 4. sal

2400 København NV.

Tidsbestilling

Ring på telefon 38 10 20 81

Mandag - Torsdag:  13 til 16

Fredag: 9 til 12